joi, 4 februarie 2016

Participarea secretarului de stat Daniel Ioniţă la seminarul internaţional privind cooperarea Georgiei cu NATO

În prima zi a vizitei sale de lucru în Georgia, la data de 4 februarie, secretarul de stat pentru afaceri strategice Daniel Ioniţă a participat, în calitate de vorbitor principal la seminarul privind „Programul Naţional Anual (ANP) 2016 al Georgiei de cooperare cu NATO”.

Participarea secretarului de stat Daniel Ioniţă la seminarul internaţional privind cooperarea Georgiei cu NATO
În discursul susţinut în deschiderea evenimentului, intitulat „Taking Forward Georgia’s Euro-Atlantic Aspirations: Expert Consultations on Georgia’s Annual National Program 2016”, oficialul român a evidenţiat sprijinul constant al României pentru agenda europeană şi euroatlantică a Georgiei. Totodată, el a apreciat progresele consistente înregistrate de Georgia, încurajând autorităţile de la Tbilisi să menţină nivelul de angajare în acest proces şi să acorde o atenţie sporită implementării depline a Pachetului Substanţial NATO – Georgia.
Secretarul de stat Daniel Ioniţă a evidenţiat interesul României de a intensifica şi consolida cooperarea cu Georgia în cadrul celui de-al doilea mandat deţinut consecutiv de ţara noastră, care acţionează, prin intermediul Ambasadei României la Tbilisi, ca Ambasadă Punct de Contact NATO la Tbilisi pentru perioada 2015-2016. În acelaşi timp, el a exprimat speranţa că la viitorul summit al NATO din Varşovia, aliaţii vor adopta decizii menite să valorifice angajamentele importante ale statelor partenere, inclusiv ale Georgiei, pentru punerea în aplicare a deciziilor anterioare ale NATO.
Informaţii suplimentare:
Ambasada României la Tbilisi exercită, începând cu 1 ianuarie 2013, mandatul de Ambasadă Punct de Contact NATO (CPE) în Georgia. În luarea deciziei Aliate de a încredinţa României, pentru a doua oară consecutiv, rolul de punct de contact la Tbilisi s-a avut în vedere contribuţia ţării noastre la dezvoltarea relaţiilor NATO cu statele partenere, dar şi nivelul relaţiilor bilaterale româno-georgiene.
În această calitate, România continuă să sprijine eforturile Georgiei de integrare euro-atlantică, cooperând cu autorităţile georgiene şi cu alte state membre ale Noului Grup de Prieteni ai Georgiei în vederea consolidării progreselor înregistrate şi fructificării rezultatelor cooperării practice dintre NATO şi Georgia, în spiritul Deciziei Summit-ului de la Bucureşti (aprilie 2008).
Seminarul privind „Programul Naţional Anual (ANP) 2016 al Georgiei de cooperare cu NATO” a fost deschis de ministrul de stat al Georgiei pentru integrare europeană şi euro-atlantică David Bakradze. La eveniment participă circa 120 experţi şi oficiali de rang înalt din Georgia dar şi din toate statele aliate.
Despre Ministerul Afacerilor Externe
Informaţii suplimentare:Stadiul îndeplinirii principalelor criterii tehnice de acces în programul Visa Waiver (VWP)I. Securitatea documentelor de călătorie1. Începând cu 18 ianuarie 2010, sistemul de eliberare a paşapoartelor electronice (biometrice) a devenit funcţional la nivelul întregii ţări.2. Toate documentele de călătorie emise de statul român răspund, de asemenea, unor standarde de securitate ridicate.3. Este operaţional un mecanism de transmiterea către Interpol, în termen de 24 de ore, a informaţiilor legate de paşapoartele pierdute sau furate.II. Controlul la frontierăAu fost adoptate numeroase acte normative în vederea combaterii eficiente a activităţilor infracţionale transfrontaliere: - HG 324/2007, de aprobare a Strategiei Naţionale privind Controlul la Frontieră pentru perioada 2007-2010, conţinând măsuri de gestionare coerentă şi eficientă a frontierei de stat a României - HG 1122/2007, de aprobare a Strategiei Naţionale privind Migraţia (2007-2010), conţinând măsuri de control al migraţiei, prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale, acordarea de azil şi integrarea socială a străinilor - HG 1654/2006, de aprobare a Strategiei naţionale de combatere a traficului ilegal de persoane (2006-2010)III. Aspecte legate de imigraţie1. Implementarea la nivel naţional a formatului unic de permis de reşedinţă pe teritoriul României pentru cetăţenii statelor terţe, în conformitate cu prevederile Regulamentului CE 1030/20022. Transpunerea în legislaţia naţională a prevederilor acquis-ului comunitar în domeniul aziluluiIV. Acorduri de cooperare în domenii relevante semnate sau în curs de negociere cu partea americană1. Acordul între Ministerul Internelor şi Reformei Administrative din România şi Departamentul Energiei al SUA privind cooperarea în prevenirea traficului ilicit cu materiale nucleare sau radioactive, semnat la Bucureşti, la 15 septembrie 20082. Declaraţia între Ministerul Internelor şi Reformei Administrative (MIRA) din România şi Departamentul Securităţii Interne din SUA privind principiile de cooperare în vederea întăririi măsurilor bilaterale de securitate pentru călătoriile internaţionale şi cerinţele Programului Visa Waiver, semnată la Washington, la 3 noiembrie 20083. Sunt în curs de finalizare negocierile cu partea americană cu privire la Memorandumul de Înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind activitatea ofiţerilor de securitate de pe aeronave (air marshals).


Citeste mai mult: Participarea secretarului de stat Daniel Ioniţă la seminarul internaţional privind cooperarea Georgiei cu NATO

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu