luni, 8 februarie 2016

Participarea secretarului de stat Daniel Ioniţă, la dezbaterea “Europa: viitor, leadership, separatism, coeziune, limitări. Quo Vadis?”

Secretarul de stat pentru afaceri strategice Daniel Ioniţă a participat astăzi, 8 februarie, la dezbaterea “Europa: viitor, leadership, separatism, coeziune, limitări. Quo Vadis?”, organizată de German Marshall Fund România şi Centrul de Prevenire a Conflictelor şi Early Warning, la Bucureşti.

Participarea secretarului de stat Daniel Ioniţă, la dezbaterea “Europa: viitor, leadership, separatism, coeziune, limitări. Quo Vadis?”
Cu acest prilej, secretarul de stat Daniel Ioniţă a susţinut o intervenție în care a subliniat provocările diverse şi complexe la care este supusă Uniunea Europeană, cu impact asupra coeziunii acesteia. „Considerăm că o Uniune mai puternică şi mai competitivă, capabilă să facă faţă unui context global dificil, este ţelul nostru comun.
Din acest punct de vedere, evitarea scindărilor şi păstrarea unităţii şi coerenţei procesului decizional al UE28 sunt precondiţii pentru o stabilitate pe termen lung a Uniunii”, a arătat Daniel Ioniţă.
Totodată, a precizat că România este activ implicată în dezbaterile la nivel european referitoare la redactarea viitoarei Strategii Globale a UE de Politică Externă și Securitate (EUGS), acordând o atenţie deosebită vecinătăţii răsăritene și regiunii extinse a Mării Negre, întăririi cooperării EU-NATO și a legăturilor transatlantice, precum şi importanței menținerii politicii de extindere a UE.
Despre Ministerul Afacerilor Externe
Informaţii suplimentare:Stadiul îndeplinirii principalelor criterii tehnice de acces în programul Visa Waiver (VWP)I. Securitatea documentelor de călătorie1. Începând cu 18 ianuarie 2010, sistemul de eliberare a paşapoartelor electronice (biometrice) a devenit funcţional la nivelul întregii ţări.2. Toate documentele de călătorie emise de statul român răspund, de asemenea, unor standarde de securitate ridicate.3. Este operaţional un mecanism de transmiterea către Interpol, în termen de 24 de ore, a informaţiilor legate de paşapoartele pierdute sau furate.II. Controlul la frontierăAu fost adoptate numeroase acte normative în vederea combaterii eficiente a activităţilor infracţionale transfrontaliere: - HG 324/2007, de aprobare a Strategiei Naţionale privind Controlul la Frontieră pentru perioada 2007-2010, conţinând măsuri de gestionare coerentă şi eficientă a frontierei de stat a României - HG 1122/2007, de aprobare a Strategiei Naţionale privind Migraţia (2007-2010), conţinând măsuri de control al migraţiei, prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale, acordarea de azil şi integrarea socială a străinilor - HG 1654/2006, de aprobare a Strategiei naţionale de combatere a traficului ilegal de persoane (2006-2010)III. Aspecte legate de imigraţie1. Implementarea la nivel naţional a formatului unic de permis de reşedinţă pe teritoriul României pentru cetăţenii statelor terţe, în conformitate cu prevederile Regulamentului CE 1030/20022. Transpunerea în legislaţia naţională a prevederilor acquis-ului comunitar în domeniul aziluluiIV. Acorduri de cooperare în domenii relevante semnate sau în curs de negociere cu partea americană1. Acordul între Ministerul Internelor şi Reformei Administrative din România şi Departamentul Energiei al SUA privind cooperarea în prevenirea traficului ilicit cu materiale nucleare sau radioactive, semnat la Bucureşti, la 15 septembrie 20082. Declaraţia între Ministerul Internelor şi Reformei Administrative (MIRA) din România şi Departamentul Securităţii Interne din SUA privind principiile de cooperare în vederea întăririi măsurilor bilaterale de securitate pentru călătoriile internaţionale şi cerinţele Programului Visa Waiver, semnată la Washington, la 3 noiembrie 20083. Sunt în curs de finalizare negocierile cu partea americană cu privire la Memorandumul de Înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind activitatea ofiţerilor de securitate de pe aeronave (air marshals).


Citeste mai mult: Participarea secretarului de stat Daniel Ioniţă, la dezbaterea “Europa: viitor, leadership, separatism, coeziune, limitări. Quo Vadis?”

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu